nav mail map-pin
Participation fund invests in SigmaScreening. Investment accelerates market introduction of Sensitive Smart Paddle

Participation fund invests in SigmaScreening. Investment accelerates market introduction of Sensitive Smart Paddle

19 June | Sigma Screening

Amsterdam, 19 June 2015. SigmaScreening B.V. has successfully concluded its financing round after signing a strategic collaboration with the Participation Fund of De Friesland Insurance (DFZ). SigmaScreening, a spin-off of the Academic Medical Centre of Amsterdam, has developed an innovative mammography product based on an AMC invention that effectively prevents unnecessary pain during breast cancer screening. SigmaScreening will use the funds to offer its product, which is used successfully by the AMC, to other hospitals and screening centres in the Netherlands and the rest of the world.

Every year, 150 million women around the world are tested for breast cancer. This is nearly one and a half million women between the ages of 50 and 75 in the Netherlands alone. After 45 years of breast screening, Sigmascreening ́s solution represents an important step in addressing over-compression, significantly reducing pain. What makes this new product so unique is that it takes into account individual breast size and the compression needed for a clear mammogram. This both benefits women and optimises image quality. Sigmascreening employs professionals in the fields of radiology, mammography, biomedical physics and medical IT. For technical development and production, it works with leading manufacturing and engineering organisations such as Claymount Assemblies and Demcon.

Adapting existing and integrating new equipment

Market Research shows that there is a worldwide need for the Sensitive Smart Paddle. This product will be launched on the market in late 2015, so that existing systems can be equipped with this product. SigmaScreening is also working to integrate this new technology into newly built systems. The DFZ investment will accelerate the market introduction of these products.

Director Ivo Aarninkhof of SigmaScreening has already seen the effectiveness of this technology confirmed in various countries, hospitals, screening centres and mammography equipment manufacturers. "This innovative mammography function helps to significantly reduce pain during breast screening by offering much more sensitive compression adapted to individual women. Based on current technologies, this innovative product will be accepted by the market much more readily than if it were a radically new technology.”

-------------------------------------------

Notitie voor de pers:
Sigmscreening B.V.
Contact: Ivo Aarninkhof, CEO
Mobile: +31612041714
E-mail: ivo.aarninkhof@sigmascreening.com www.sigmascreening.com

De Friesland Participatiefonds

Contact: Ben Dijk
Mobile: +31630489719
E-mail: Ben.Dijk@defriesland.nl www.defrieslandparticipatiefonds.nl

page1image21960 page1image22120 page1image22280 page1image22440 page1image22600 page1image22760

page2image392

PERSBERICHT

De Friesland Participatiefonds investeert in SigmaScreening

Participatie versnelt marktintroductie Sensitive Smart Paddle

Amsterdam, 19 juni 2015. SigmaScreening B.V. heeft een succesvolle financieringsronde afgesloten met de toetreding van het participatiefonds van De Friesland Zorgverzekeraar. SigmaScreening, een spin off van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (AMC), heeft een innovatief product voor mammografie ontwikkeld, waardoor onnodige pijn bij onderzoek naar borstkanker effectief wordt bestreden. Deze financiering stelt SigmaScreening in staat om haar product, dat nu al succesvol wordt toegepast in het AMC, ook te kunnen leveren aan andere ziekenhuizen en screeningscentra in heel Europa.

Wereldwijd worden jaarlijks 150 miljoen vrouwen getest op borstkanker. In Nederland zijn dat jaarlijks circa anderhalf miljoen vrouwen tussen de 50 en 75 jaar. Met de Sensitive Smart Paddle van SigmaScreening wordt een belangrijke stap gezet om na 45 jaar borstonderzoek onnodig hoge druk te vermijden. Hierdoor kan veel pijn tijdens het onderzoek bij vrouwen worden voorkomen. Het bijzondere aan deze innovatie is dat rekening wordt gehouden met de grootte van elke borst en dat vervolgens de compressie, die moet worden uitgeoefend om een goede röntgenfoto te maken, hierop wordt aangepast. Daarnaast kan het ook de kwaliteit van de röntgenbeelden verbeteren door een veel grotere reproduceerbaarheid van de procedure.

Aanpassing bestaande en integratie nieuwe apparatuur

Marktonderzoek van SigmaScreening laat zien dat er wereldwijd behoefte is aan de Sensitive Smart Paddle. De paddle wordt in het najaar van 2015 geïntroduceerd op de markt, zodat bestaande systemen kunnen worden uitgerust met dit product. Tevens is SigmaScreening bezig om deze nieuwe technologie te integreren in nieuw te bouwen systemen. Het door de investeerder beschikbaar gestelde geld wordt aan deze activiteiten besteed om de marktintroductie en acceptatie te versnellen.

Directeur Ivo Aarninkhof van SigmaScreening ziet inmiddels de bevestiging van de technologie vanuit verschillende landen, ziekenhuizen, screening centra en bouwers van de mammografen. “Deze nieuwe innovatieve voorziening op de mammograaf zorgt voor een significante pijnreductie bij borstonderzoek met een veel logischere, aan de individuele vrouw aangepaste, aandrukking. Toch is het een innovatie die dicht bij de huidige technologie staat. Dat zal ervoor zorgen dat deze innovatie op korte termijn snel uitgerold kan worden in de verschillende landen en daarmee beschikbaar komt voor een brede groep van patiënten, laboranten en radiologen.”

Sigma Screening

Bij SigmaScreening werken verschillende professionals op het gebied van radiologie, mammografie, biomedische fysica en medische IT nauw samen. SigmaScreening is partner binnen Institute Quantivision van het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI.NL). IMDI.NL is een nationaal initiatief dat wetenschap, bedrijven en zorg samenbrengt voor de ontwikkeling en implementatie van technologie voor duurzame zorg. Voor de technische ontwikkeling en productie wordt samengewerkt met Demcon Mechatronica en Claymount Assemblies in Dinxperlo. Claymount is een fabrikant en toeleverancier van componenten en subsystemen voor medische en industriële röntgenapparatuur. De investering is tot stand gekomen na bemiddeling door IMDI.NL.SigmaScreening ontving eerder al investeringen van participatiemaatschappijen Life Sciences Fund Amsterdam, Holland Venture en PPM Oost.

De Friesland Participatiefonds

Het participatiefonds van De Friesland Zorgverzekeraar ziet het belang en de noodzaak van innovaties binnen de zorg. Als strategisch instrument van de zorgverzekeraar is dit fonds opgezet om nieuwe technologieën in haar vroege stadium te ondersteunen en de implementatie in de markt te versnellen.